Mithai


plain-rabri-1kg

Plain Rabri 1Kg


US $16 | PKR  2,080

mix-mithai-1-kg

Mix Mithai 1 KG


US $16 | PKR  2,080

habshi-halwa-1-kg

Habshi Halwa 1 KG


US $16 | PKR  2,080

balu-shahi-1kg

Balu Shahi 1KG


US $16 | PKR  2,080

barfi-1-kg

Barfi 1 KG


US $16 | PKR  2,080

bangali-cham-cham-1-kg

Bangali Cham Cham 1 KG


US $16 | PKR  2,080

amriti-1-kg

Amriti 1 KG


US $16 | PKR  2,080

pera-1-kg

Pera 1 KG


US $16 | PKR  2,080

patisa-1-kg

Patisa 1 KG


US $16 | PKR  2,080

malai-cham-cham-1-kg

Malai Cham Cham 1 KG


US $16 | PKR  2,080

pan-pera-1-kg

Pan Pera 1 KG


US $16 | PKR  2,080

pista-barfi-1-kg

Pista Barfi 1 KG


US $16 | PKR  2,080

cham-cham-1kg

Cham Cham 1KG


US $16 | PKR  2,080

kalay-gulab-jamun-1kg

Kalay Gulab Jamun 1KG


US $16 | PKR  2,080

pista-rolls-1kg

Pista Rolls 1KG


US $18 | PKR  2,340

pista-rabri-1kg

Pista Rabri 1Kg


US $19 | PKR  2,470

malai-khaja-1kg

Malai Khaja 1KG


US $20 | PKR  2,600

rasmalai-1-dozen

RASMALAI 1 DOZEN


US $20 | PKR  2,600

moti-choor-laddoo-1kg

Moti Choor Laddoo 1KG


US $21 | PKR  2,730

gulab-jamun-2-kg

GULAB JAMUN 2 KG


US $26 | PKR  3,380

kaju-barfi-1-kg

Kaju Barfi 1 KG


US $26 | PKR  3,380

mix-mithai-2kg---4.4-lbs

Mix Mithai 2Kg 4.4 lbs


US $28 | PKR  3,640

rasgullah-2-kg

RASGULLAH 2 KG


US $31 | PKR  4,030

rabri-2kg

Rabri 2KG


US $31 | PKR  4,030

rasmalai-2-dozen

Rasmalai 2 Dozen


US $31 | PKR  4,030

ladoo-2-kg

LADOO 2 KG


US $31 | PKR  4,030

1kg-kaju-rose

1Kg Kaju Rose


US $38 | PKR  4,940

1kg-kaju-katli

1Kg Kaju Katli


US $38 | PKR  4,940

1kg-kaju-pista-katli

1Kg Kaju Pista Katli


US $38 | PKR  4,940

1kg-zafrani-kaju-katli

1Kg Zafrani Kaju Katli


US $38 | PKR  4,940

1kg-kaju-katli-pista-filling

1Kg Kaju Katli Pista Filling


US $38 | PKR  4,940

1kg-lemon-kaju-katli

1Kg Lemon Kaju Katli


US $38 | PKR  4,940

1kg-hazelnut-kaju-katli

1Kg Hazelnut Kaju Katli


US $38 | PKR  4,940

1kg-rose-flavour-kaju-katli

1Kg Rose Flavour Kaju Katli


US $38 | PKR  4,940

1kg-kaju-sunflower

1Kg Kaju Sunflower


US $38 | PKR  4,940

1kg-strawberry-kaju-katli

1Kg Strawberry Kaju Katli


US $38 | PKR  4,940

1kg-kaju-strawberry

1Kg Kaju Strawberry


US $38 | PKR  4,940

1kg-kaju-katli-pan

1Kg Kaju Katli Pan


US $38 | PKR  4,940

1kg-crunchy-kaju-mithai-

1Kg Crunchy Kaju Mithai


US $38 | PKR  4,940

1kg-kaju-mango

1Kg Kaju Mango


US $38 | PKR  4,940

moti-choor-laddoo

Moti Choor Laddoo


US $39 | PKR  5,070

mix-mithai-4kg

Mix Mithai 4KG


US $45 | PKR  5,850

mix-mithai-tokra-5kg-

Mix Mithai Tokra 5KG


US $50 | PKR  6,500

mix-mithai-6-kg

MIX MITHAI 6 KG


US $60 | PKR  7,800

mix-mithai-8-kg

MIX MITHAI 8 KG


US $68 | PKR  8,840

mix-mithai-10-kg

MIX MITHAI 10 KG


US $80 | PKR  10,400