Frozen Food


knns-patteze-economy-pack

KnNs Patteze-Economy Pack


US $9 | PKR  2,430

knns-samosa-economy-pack

KnNs Samosa-Economy Pack


US $10 | PKR  2,700

knns-tornadoz-economy-pack

KnNs Tornadoz-Economy Pack


US $10 | PKR  2,700

knns-nuggets-economy-pack

KnNs Nuggets-Economy Pack


US $12 | PKR  3,240

knns-fun-nuggets-economy-pack

KnNs Fun Nuggets-Economy Pack


US $13 | PKR  3,510

knns-pizzetta

KnNs Pizzetta


US $14 | PKR  3,780

knns-combo-wings-economy-pack

KnNs Combo Wings-Economy Pack


US $14 | PKR  3,780

knns-chapli-kabab-economy-pack

KnNs Chapli Kabab-Economy Pack


US $14 | PKR  3,780

knns-haray-bharay-nuggets-economy-pack

KnNs Haray Bharay Nuggets-Economy Pack


US $14 | PKR  3,780

knns-shami-kabab-economy-pack

KnNs Shami Kabab-Economy Pack


US $14 | PKR  3,780

knns-kafta-kabab-economy-pack

KnNs Kafta Kabab-Economy Pack


US $14 | PKR  3,780

knns-kofta-economy-pack

KnNs Kofta-Economy Pack


US $14 | PKR  3,780

knns-tender-pops-economy-pack

KnNs Tender Pops Economy Pack


US $14 | PKR  3,780

knns-chicken-tempura-economy-pack

KnNs Chicken Tempura-Economy Pack


US $14 | PKR  3,780

knns-croquettes-economy-pack

KnNs Croquettes-Economy Pack


US $14 | PKR  3,780

knns-seekh-kabab-economy-pack

KnNs Seekh Kabab-Economy Pack


US $14 | PKR  3,780